Vi-lòi Ngit-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Vi-lòi Ngit-ki(未来日記) he tui Esuno Sakae (えすのサカエ) va̍k ke Ngit-pún màn-va̍k.