Vu̍t-lî-ho̍k

從Wikipedia來
(重定向自Vu̍t-lí-ho̍k
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Vu̍t-lî-ho̍k

Vu̍t-lî-ho̍k, Yîn-ngî ôn-tó "Physics". Yá-ke Ngî-chhṳ̀ lòi-chhṳ Hî-lia̍p-vùn ke "φυσικός". Kú-sṳ̀-chiet Êu-chiû-ngìn hém vu̍t-lî-ho̍k cho "chhṳ-yèn Chat-ho̍k", chiu-he ngièn-kiu Thai-chhṳ-yèn hien-siong lâu kùi-lu̍t ke ho̍k-mun. Chhòi hien-thoi, vu̍t-lî-ho̍k yí-kîn sṳ̀n-vì Chhṳ-yèn khò-ho̍k chûng chui kî-chhú ke ho̍k-khò chṳ̂-yit.