Ngá-shuì-ngá-shuì-ngî

從Wikipedia來
(重定向自Wáray-Wáray-ngî
跳轉到: 導航搜尋
Ngá-shuì-ngá-shuì-ngî

Waray-Waray

Koet-kâ: Fî-li̍t-pîn
Thi-khî: Visayas
Sṳ́-yung ngìn-su: 3,100,000
Phài-miàng: 145 [1]
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Pô-lî-nî-sî-â Ngî-tshu̍k
Ngá-shuì-ngá-shuì-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 war
ISO 639-3 war


Ngá-shuì-ngá-shuì-ngî he yit-chúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫 | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ngá-shuì-ngá-shuì-ngî Wikipedia