Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k

Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k, fe̍t-chá ham-cho Malay-Polynesia Ngî-chhu̍k, he Nàm-tó ngî-hì yî-ha ke yit-ke fûn-kî. Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn ngìn-khiéu fûn-phu kóng-fat, san-pu yî Yin-thu-yòng, Nàm Thai-phìn-yòng khi̍p Pet Thai-phìn-yòng nàm-phu thi-khî, sî chṳ Fî-chû tûng-nàm ke Madagascar, tûng chṳ Chile ke Fu̍k-fa̍t-chiet-tó, pet chṳ Thòi-vân lâu Hawaii, nàm chṳ New Zealand.