Walmart

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Wal-Mart Kûng-sṳ̂)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Wal-Mart Kûng-sṳ̂

Wal-Mart Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: Wal-Mart Stores, Inc.) he yit-kâ Mî-koet ke sṳ-kie-sin ke lièn-só khî-ngia̍p, hien-kîm yí-kîn sṳ̀n-vì tshiòn-khiù chui-thai ke Kûng-sṳ̂.