Wiesbaden

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Wiesbaden

Wiesbaden he Tet-koet chûng-sî-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Hesse-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 203.9 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 272,636-ngìn (2012-ngièn)

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]