Yà-ôi

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Yà-ôi, ya cho-tet ham-cho yà-ngiòng fe̍t-chá fu-mû, he tui â-pâ lâu â-mê ke thúng-chhṳ̂n.