跳至內容

Yâ-khiù

Chhiùng Wikipedia lòi
Yâ-khiù.

Yâ-khiù (野球, Baseball) he yit-chúng thòn-thí khiù-lui yun-thûng, yù ngìn-sú chui-séu vì 9 ngìn ke lióng-kî chhui-ńg chṳ̂-kiên chhai yit-ke san-hìn ke khiù-chhòng chin-hàng “kit-khiù — phau-vi ” hìn-sṳt ke tui-khong.