Yâ-kiông-fâ chung

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Yâ-kiông-fâ chung (野薑花糭) he Thòi-vân Sîn-tsuk Nui-vân-tshûn tshòn-thúng fûng-mi sṳ̍t-phín.