Yòng-kang

Chhiùng Wikipedia lòi

Yòng-kang (Ngit-pún-ngî: 羊羹 yōkan?) he yit-chúng tiám-sîm. Yòng-kang chhai Ngit-pún fî-sòng chho̍k-miàng, yit-pân Ngit-pún-ngìn sṳ̍t-chhà sṳ̀ chhòng-kiên chún-phi ke thiàm-tiám chṳ̂-yit.