跳至內容

Ya̍p-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Ya̍p-é

Ya̍p-é (葉仔) he kô-tén chhṳ̍t-vu̍t ke yàng-yông hi-kôn, yû ya̍p-liu̍k-thí, he chôn-mùn yung-lòi kông-ha̍p chok-yung ke só-chhai.