Ye̍t-nàm Khiung-fò-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Ye̍t-nàm Khiung-fò-koet he yit-chak li̍t-sṳ́ koet-kâ, khì chhai hien-hâ Ye̍t-nàm ke nàm-phu.