Yi Sun-sin

Chhiùng Wikipedia lòi
Lí Sùn-sîn

Li Sun-sin(李舜臣, 韓國語:이순신, 1545-ngièn - 1598-ngièn) he Hôn-koet朝鮮王朝 ke Kiûn-ngìn(軍人), 武官. 萬曆之役 se Hôn-koet朝鮮王朝 ke 海軍軍士主要指揮官之一人, 海戰活動.