Yit piên yit koet

Chhiùng Wikipedia lòi
"Yit piên yit koet" ke Hon-sṳ phiêu-ngî, yi-sṳ he „Ngài-teu Thòi-vân, m̀ he Chûng-koet; Thòi-vân Chûng-koet, yit piên yit koet.“

Yit piên yit koet ya hêm cho yit Chûng yit Thòi, he ngin-thin Thòi-vân lâu Chûng-koet m̀-he yit-chak koet-kâ ke chṳn-chhṳ kôn-tiám.