Yu Kil-chun

Chhiùng Wikipedia lòi
Yu Kil-chun, 1914

Yu Kil-chun(兪吉濬, Hôn-koet-ngî:유길준 /Yu Kil-chun, 1856-ngièn 10-ngie̍t 24-ngit - 1914-ngièn 9-ngie̍t 30-ngit) he Hôn-koet ke thu̍k-li̍p yun-thung-kâ, Chṳn-chṳ Ngìn-lui, kói-kiet yun-thung-kâ, Mìn-chhu̍k chú-ngi Chat-ho̍k-kâ.

Mióng-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]