Zagreb

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

div style="direction:ltr; font-family:tahoma">

Zagréb
Location of Zagreb in Croatia.PNG

Chui-thai sàng-sṳ Zagréb Tha̍t-mâ-thai he Tha̍t-mâ-thai, chúng ngìn-khiéu: 786,200 (1,200,000). Zagreb