Â-chû Thai-phìn-yòng Kîn-chi Ha̍p-chok Fi-ngi

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-chû Thai-phìn-yòng Kîn-tsi Ha̍p-tsok Fi-ngi (APEC) he Â-chû lâu Thai-phìn-yòng khî-nui kok thi-khî tsṳ̂-kiên tshiuk-tsin kîn-tsi sṳ̀n-tsóng, ha̍p-tsok, mo-yi, thèu-tsṳ̂ ke lun-thàn, sat-li̍p tshai 1989-ngièn, hien-thoi yû ngi-sṳ̍p-yit ke sṳ̀n-yèn kîn-tsi-thí.