Â-là-pak-ngìn Philip

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Â-là-pak-ngìn Philip.

Â-là-pak-ngìn Philip (Lâ-tên-ngî: Marcus Julius Philippus Augustus , 204-ngièn - 244-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (244-ngièn - 249-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Miàng-sṳ hí-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sâng-phìn kién-kie[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]