跳至內容

Â-mô-nì-â

Chhiùng Wikipedia lòi

Ôn(氨, Yîn-ngî: Ammonia, me ôn-to ôn-hì, â-mô-nì-â[1] ya-he mò-súi-ôn, fûn-chṳ́-sṳt vì NH3) he mò set hì-thí, yû khiòng-lie̍t ke chhiuk-kit hì-mi, khi̍t yi yùng-yî súi. sòng vûn sòng ap hâ , 1 tân-vi thí-chit súi khó yùng-kié 700 phi thí-chit ke ôn[2]. Ôn tui thi-khiù sông ke sâng-vu̍t siông-tông chhùng-yeu, he só-yû sṳ̍t-vu̍t lâu phì-liau ke chhùng-yeu sṳ̀n fûn. Ôn ya-he hó-tô yo̍k-vu̍t lâu sông-ngia̍p chhîn-kiet yung-phín chhṳ̍t-chiap fe̍t kiên-chiap ke chû-sṳ̀n phu-fûn, khí-yû fú-se̍t-sin tén ngùi-hiám sin-chṳt.

  1. Hak-kâ Ve-yèn-fi chhṳ̀ chhà-sûn kiet-kó
  2. 模板:Zh icon"氨;氨气;ammonia". 化工引擎. 2008-05-06 chhà-khon.