Âi-khi̍p Â-lâ-pak-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Âi-khi̍p Â-lâ-pak-ngî (اللغه المصريه الحديثه‎) he Âi-khi̍p kin-nui thûng-yung ke yit-chúng khiéu-thèu ngî-ngièn, Âi-khi̍p kin-ngoi ya-yû séu-sú ngìn-khiéu sṳ́-yung. Âi-khi̍p chok-vì Â-lâ-pak sṳ-kie ngìn-khiéu chui-tô ke koet-kâ, Âi-khi̍p thien-yáng thien-sṳ mòi-thí tui cháng-ke Â-lâ-pak sṳ-kie pô-piong.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Âi-khi̍p Â-lâ-pak-ngî Wikipedia