Ô-lén

Chhiùng Wikipedia lòi
Ô-lén
Ô-lén

Ô-lén (Ngit-pún-ngî御田 oden *) he Kansei-ngìn pûn liá-chúng liau-lî ke miàng. Thûng-sòng chhòi liau pâu-koat chú kiê-lón, Lò-pe̍t, Chikuwa (竹輪) tén, liá-têu chhòi-liau tû piong chhai hói-tai chú-thông. Cho-tet phóng-fan, ya cho-tet chok séu-sṳ̍t.