Kinki

Chhiùng Wikipedia lòi
Kinki Thi-fông.

Kinki Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 近畿地方/ きんきちほう Kinki-chihō?), yu hêm-cho Kansai Thi-fông (関西地方/ かんさいちほう Kansai chihō?), he Ngit-pún Pún-chû chûng sî-phu ke yit-ke thi-lî khî-vet, yù Mie-yen, Shiga-yen, Kîn-tû-fú, Thai-fán-fú, Hyōgo-yen, Nara-yen, Wakayama-yen kèu-sṳ̀n. "Kinki" chhai Ngi̍t-pún-ngî tú he yit-chhṳ̀ chṳ́ khiûn-lìn tû-sàng ke thi-khî. Chhai Kinki thi-khî sṳ́-yung ke Ngit-ngî fông-ngièn he Kinki fông-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]