Tûng-kîn-tû

Tûng-kîn-tû
東京都
—  Sû-tû  —
Ngi̍t-pún-ngî chón-siá
 - Ngi̍t-pún-ngî 東京都
 - Kana とうきょうと
 - Lò-mâ-sṳ Tōkyō-to

Tûng-kîn-tû ke khì-é
Khì-é
Tûng-kîn-tû ke fî-chông
Fî-chông
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Chhô-phêu: 35°41′23″N 139°41′32″E / 35.68972°N 139.69222°E / 35.68972; 139.69222
Koet-kâ  Ngi̍t-pún
Thi-fông Kantō
Sû-tû Tûng-kîn
Mien-chit
 - Sû-tû 2,193.96 km2
 - Thú-thi 406.58 km2
 - Tû-sṳ-khiên 13,572 km2
Khôn-thu 40 m
Ngìn-khiéu (June 2019)
 - Sû-tû 13,929,286 ngìn
 - Me̍t-thu 6,349/km2
Yù-phiên ho-mâ JP-13
Mióng-cham www.metro.tokyo.jp/english/

Tûng-kîn-tû (Ngit-pún-ngî: 東京都/ とうきょうと Tōkyō-to?) he Ngit-pún yit-ke thi-fông Hàng-chṳn-khî, lâu tho, , yen thùng su̍k thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k. Hot-khî pâu-hàm Tûng-kîn-tû khî phu, tô mô thi-fông, yî theu Khiùn-tó, séu lip ngièn Khiùn-tó tén thi-khî; khì-chûng, Tûng-kîn-tû khî phu vì Ngit-pún tûng-ông chṳn-fú só-chhai-thi, nái Ngit-pún ke chṳn-chhṳ, kîn-chi lâu vùn-fa chûng khi. Tûng-kîn-tû thùng-sṳ̀ ya nông koat liáu Ngit-pún chui nàm-tôn (chhûng chṳ̂ tiâu tó) lâu chui tûng tôn (nàm tiâu tó) tén kí ke thi-lî khi̍t tiám. Chhiòn-kin mien-chit yok 2188 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1339 van, he Ngit-pún kok tû tho fú yen chûng chui-tô ke, ngìn-khiéu Me̍t-thu yi̍t vì Ngit-pún chui-kô.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]