Tûng-kîn-tû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Tûng-kîn-tû

Tûng-kîn-tû (Ngit-pún-ngî: 東京都/ とうきょうと Tōkyō-to?) he Ngit-pún yit-ke thi-fông Hàng-chṳn-khî, lâu tho, , yen thùng su̍k thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k. Hot-khî pâu-hàm Tûng-kîn-tû khî phu, tô mô thi-fông, yî theu Khiùn-tó, séu lip ngièn Khiùn-tó tén thi-khî; khì-chûng, Tûng-kîn-tû khî phu vì Ngit-pún tûng-ông chṳn-fú só-chhai-thi, nái Ngit-pún ke chṳn-chhṳ, kîn-chi lâu vùn-fa chûng khi. Tûng-kîn-tû thùng-sṳ̀ ya nông koat liáu Ngit-pún chui nàm-tôn (chhûng chṳ̂ tiâu tó) lâu chui tûng tôn (nàm tiâu tó) tén kí ke thi-lî khi̍t tiám. Chhiòn-kin mien-chit yok 2188 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1339 van, he Ngit-pún kok tû tho fú yen chûng chui-tô ke, ngìn-khiéu Me̍t-thu yi̍t vì Ngit-pún chui-kô.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]