Aomori-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Aomori-yen

Aomori-yen (Ngit-pún-ngî: 青森県 (Chhiâng-sêm-yen)/ あおもりけん?) he Ngit-pún yit-ke thi-fông Hàng-chṳn-khî thùng su̍k thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k. Tho-thâng ke só-chhai he Aomori-sṳ. Chhiòn-kin mien-chit 9,644.74 phìn-fông kûng-lî, he Ngit-pún mien-chit chhin-thai ke thi-yit kip Hàng-chṳn-khî va̍k. Ngìn-khiéu 130 van.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]