Kantō

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kôan-tûng Thi-fông.

Kôan-tûng Thi-fông (かんとうちほう, Kantō-chihō) he Ngit-pún Pún-chû chûng-phu hiong Thai-phìn-yòng ke yit-ke thi-khî, yù Chhṳ-sàng-yen, Li-muk-yen, Khiùn-mâ-yen, Khì-ngiu̍k-yen, Chhiên-ya̍p-yen, Tûng-kîn-tû, Sṳ̀n-nai-chhôn-yen só kèu-sṳ̀n. Khì yî sú-tû Tûng-kîn vì chûng-sîm, vì Ngit-pún ngìn-khiéu chui me̍t-si̍p ke thi-khî, chhêu-ko sâm-fûn-chṳ̂-yit ke Ngit-pún ngìn-khiéu kî-chhu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]