Kantō

Chhiùng Wikipedia lòi
Kantō Thi-fông.

Kantō Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 関東地方 (Kôan-tûng Thi-fông)/ かんとうちほう Kantō-chihō?) he Ngit-pún Honshū chûng-phu hiong Thai-phìn-yòng ke yit-ke thi-khî, yù Ibaraki-yen, Tochigi-yen, Gunma-yen, Saitama-yen, Chiba-yen, Tûng-kîn-tû, Kanagawa-yen só kèu-sṳ̀n. Khì yî sú-tû Tûng-kîn vì chûng-sîm, vì Ngit-pún ngìn-khiéu chui me̍t-si̍p ke thi-khî, chhêu-ko sâm-fûn-chṳ̂-yit ke Ngit-pún ngìn-khiéu kî-chhu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]