Chūbu

Chhiùng Wikipedia lòi
Chūbu Thi-fông.
Fu-sṳ-sân he Chūbu Thi-fông chui yû-miàng ke thi-phiêu.
Chūbu Thi-fông li̍t-sṳ́ yû-kiú ke chhûn-chông.
Miàng-kú-vuk-sṳ.

Chūbu Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 中部地方/ ちゅうぶちほう Chūbu Chihō?) vi yî Ngit-pún Honshū chûng-phu, vì Ngit-pún pat-thai thi-khî chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]