Shikoku

Chhiùng Wikipedia lòi
Shikoku
Shikoku-tó.

Shikoku (Ngit-pún-ngî: 四国 (Si-koet)/ しこく?) he Ngit-pún pún-thú si-tó chûng chui-séu ke yit-ke, ya-he sṳ-kie sông thi-ńg-sṳ̍p thai tó-yí. Si-koet tó vi yî Honshū sî-nàm-phu Chūgoku Thi-fông ke nàm-fông, Kyūshū ke tûng-pet-fông, lâu Honshū chṳ̂-kiên yî Seto Nui-hói siông kak. Liá-ha só-kóng ke Shikoku, thûng-sòng he chṳ́ Shikoku Thi-fông, chhù-liáu Si-koet pún-tó chṳ̂-ngoi, ya-he pâu-hàm Shōdo-tó, Ōmi-tó, Ō-tó, Naka-tó, Hakata-tó tén fu-su̍k tó-yí.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]