Ńg-ngie̍t-siet ke Yok-thin

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Ńg-ngie̍t-siet ke Yok-thin (五月雪的約定) he yit-chak Hak-kâ vùn-fa, Thòi-vân li̍t-sṳ́ vì poi-kín ke yit-chak miên-fi MMORPG mióng-ya̍p yû-hi, 2008-ngièn 6-ngie̍t hí khôi-piong. Ku-sṳ poi-kín he 18 sṳ-ki ke Nàm Thòi-vân, Nàm Thòi-vân Hak-kâ-chông chû-sṳ̀n ke Liuk-tôi-kiûn chhai tô-pak-ngièn sú-fu kâ-hiông. 1787-ngièn Thiên-thi-fi (天地會) hí-sṳ khong Chhîn (抗清), Nàm-phu ke Chông Thai-thièn (莊大田) chit-sṳ̀ siông-yin, kûng-hâ Fung-sân-yen-sàng (鳳山縣城), vî-hia̍p Liuk-tôi Hak-kâ-chông,chan-sṳyit-chhuk-chit-fat. Yù-hi khôi-sṳ́, Player chhai Yu-tôi (右堆) Mî-nùng-chông (瀰濃莊), chan-chên fun-lon chhòi thi-to nâ-è. Player hó-sṳ Mî-nùng-chông tú ke ngim-vu heu, yî-kí chṳ́-sṳ théu-to khì-thâ Hak-kâ-chông, kié-kiet khun-nàn, heu kâ-ngi̍p liuk-tôi Ngi-mìn-kiûn (義民軍) kâ-ngi̍p Tuk-kâ-chông chṳ̂ Chan (篤嘉莊之戰), chhṳ̍t-chiap kûng-kit Thiên-thi-fi ke kí-tiám Tuk-kâ-chông.