Ǹg-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Ǹg-yèn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"魚丸" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Ǹg-yèn

Ǹg-yèn he ‎súi-hiông-ngìn-kâ sòng-kien ke se-sṳ̍t sṳ̍t-phín, yung Ǹg-ngiukthîn-fún tsṳ-sṳ̀n ke, tô-su vi khiû-hìn, than yit-yû khì-thâ hìn-tshong, yì chang-li̍p fông-thí tén. Kóng-tûng tshṳ̂n tsṳ̂ vì Ǹg-thàn, Hiông-kóng sṳ̍t-sì thûng-sòng kién-siá tsok Ǹg-tàn.