Ǹg-yèn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Ǹg-yèn
Fishball beefball.jpg

Ǹg-yèn he ‎súi-hiông-ngìn-kâ sòng-kien ke se-sṳ̍t sṳ̍t-phín, yung Ǹg-ngiukthîn-fún tsṳ-sṳ̀n ke, tô-su vi khiû-hìn, than yit-yû khì-thâ hìn-tshong, yì chang-li̍p fông-thí tén. Kóng-tûng tshṳ̂n tsṳ̂ vì Ǹg-thàn, Hiông-kóng sṳ̍t-sì thûng-sòng kién-siá tsok Ǹg-tàn.