Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
這邊 "" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Li̍t" 个頁面在這項點出

在物理學裡肚, 力係指原本有質量嘅物體得到加速度後嘅物理量。