Li̍t

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本

Tu Vu̍t-lí-ho̍k, li̍t he chṳ́ pûn iû Chṳt-liong ke vu̍t-thí tet-tó Kâ-suk-thu ke vu̍t-lí-liong. Chho̍k it-ke vu̍t-thí chui-heu yû chok-yung ke li̍t, sṳ̀-sòng he án-tô-ke li̍t kâ-hong--hí-lòi ke hau-kó, ôn-tó Ha̍p-li̍t.