Kâ-suk-thu

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kâ-suk-thu" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"加速度" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Tu Vu̍t-lí-ho̍k, kâ-suk-thu he Suk-thu ke pien-fa-li̍t. Su-ho̍k ke kóng-fap chhiu-he suk-thu chho̍k Sṳ̀-kiên ke mì-fûn (derivative). Iá he it-chúng Chhòng-thu/sṳ̀-kiên² ke Hiong-liong, tu SI iung mî méu-chûng kit-tô mí lòi péu-sṳ, siá-cho m/s².

péu-sṳ kâ-suk-thu, péu-sṳ suk-thu, he sṳ̀-kiên.