Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
這邊 "" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Tûng" 个頁面在這項點出
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Dung, waak-zeh haam dung-fong, heh zi naam thung bak zung-gaan geh fong-heung, thung si siong-faan. Yi zeng-dung heh zeng-naam thung zeng-bak zung-gaan geh fong-wui, zeng-dung thung zeng-naam thung zeng bak sui-zik. Dung geh fu-haau heh "E", leui-zi Yang-wun "east". ,或者叫東方,係指中間嘅方向,同西相反。而正東係正南同正北正中間嘅方位,正東同正南或正北垂直,符號E,來自英文East。
方位
西北 東北
西
西南 東南