Tûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Tûng fe̍t-chá ham-cho tûng-fông, he nàm thùng pet chûng-kiên ke fông-hiong, thùng siông-fán.