Permanently protected template

模板:Infobox Country

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Information icon.svg This template employs intricate features of template syntax.
Please do not alter it unless you understand its setup and parser functions and are ready to repair or revert all collateral damage if results are unexpected.
Any experiments should be conducted and all improvements tested in either the template sandbox or your user space before changing anything here.
Liá-piên "模板:Infobox Country" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"模板:Infobox 國家" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Infobox Country
'
[[File:{{{koet-khì vùn-khien-miàng}}}|125px]] [[File:{{{khì-ho vùn-khien-miàng}}}|100px]]
Koet-khì Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
[[File:{{{koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng}}}|250px]]
sú-tû
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
ngìn-khiéu
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
 • [[Infobox Country |]]: {{{hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ}}}


Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
Documentation icon Template documentation[view] [piên-siá] [li̍t-sṳ́] [purge]

Kak-sṳt

Ngì cho-tet yung Hak-kâ-ngî ke mù-pán:

{{Infobox Country
| koet-kâ miàng-chhṳ̂n = 
| koet-khì vùn-khien-miàng = 
| khì-ho vùn-khien-miàng = 
| koet-kâ kiet-ngièn = 
| koet-kô miàng-chhṳ̂n = 
| koet-kâ vi-chṳ thù-hìn vùn-khien-miàng = 
| koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-thú mien-chit su-kí = 
| mien-chit phài-miàng = 
| hói-kóng = 
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| sṳ̀-khî = 
| kôn-fông ngî-ngièn = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-khiéu phài-miàng = 
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 
| mìn-chhu̍k = 
| chûng-kau = 
| chú-yeu chiet-ngit = 
| chṳn-chhṳ thí-chṳ = 
| koet-kâ ngièn-sú chhṳn-chṳt = 
| hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú thoi-péu chhṳn-chṳt = 
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = 
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| mâi-mai li̍t-phiàng-ka su-kí = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| phìn-kiûn koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-lui fat-chán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| tûng-ông ngiùn-hòng = 
| koet-kâ siong-chṳ̂n = 
| koet-kâ koet-kâ thoi-ho = 
| koet-chi khî-khî suk-siá = 
| koet-chi thien-fa khî-ho = 
|}

fe̍t-chá yung Yîn-ngî ke mù-pán:

{{Infobox Country
|name     = 
|native_name  = 
|image_flag   = 
|image_coat   = 
|motto   = 
|national_anthem  = 
|image_map     = 
|capital     = 
|largest_city  =
|area_km2     = 
|area_rank    = 
|utc_offset   =
|official_languages =
|ethnic_groups  =
|population_census     = 
|population_census_year   = 
|population_census_rank = 
|population_density_km2 = 
|population_density_rank = 
|government_type =
|leader_title1 = 
|leader_name1 = 
|leader_title2 = 
|leader_name2  =
|leader_title3 = 
|leader_name3  =
|currency   =
|GDP_PPP   =
|GDP_PPP_year =
|GDP_nominal =
|GDP_nominal_year =
|GDP_nominal_per_capita=
|GDP_PPP_per_capita=
|HDI     =
|HDI_year   =
|country_code =
|cctld    =
|calling_code =
}}