1549-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 15 sṳ-ki 16 sṳ-ki 17 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1510 ngièn-thoi 1520 ngièn-thoi
1530 ngièn-thoi 1540 ngièn-thoi 1550 ngièn-thoi
1560 ngièn-thoi 1570 ngièn-thoi
Ngièn: 1544-ngièn 1545-ngièn 1546-ngièn 1547-ngièn
1548-ngièn 1549-ngièn 1550-ngièn
1551-ngièn 1552-ngièn 1553-ngièn 1554-ngièn
Ngièn-ho:

1549-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]