跳至內容

Salvador, Bahia

Chhiùng Wikipedia lòi
Salvador, Bahia.
Salvador, Bahia.

Salvador he Pâ-sî tûng-pet ke yit-chho pin-hói sàng-sṳ, Bahia-chû ke sú-fú. Kì he tông-thi tû-sṳ thi-khî ke chûng-sîm. 2014-ngièn khì ngìn-khiéu vì 2,902,927 ngìn, he Pâ-sî ke thi-sâm thai sàng-sṳ. Êu-chû ngìn 1502-ngièn to-tha̍t Todos os Santos vân. 1549-ngièn yit kî Phù-thò-ngà kàm-chhui tai-lòi ke chhṳ̍t-mìn-chá kien-li̍p Salvador.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Salvador, Bahia.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]