Bahia-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Bahia-chû.
Bandeira da Bahia.svg

Bahia-chû he Pâ-sî ke 26-ke chû chṳ̂ yit, thi chhú tûng-pet-phu. Mien-chit 564,692 phìn-fông chhiên-mí, sú-fú he Sat-ngì-ngá-tô (Salvador). Bahia Pet-phu he Alagoas-chû, Sergipe-chû, Pernambuco-chû lâu Piauí-chû, tûng-phu he Thai-sî-yòng, sî-phu yû Goiás-chû lâu Tocantins-chû, nàm-phu yû Minas Gerais-chû lâu Espírito Santo-chû.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Bahia-chû.

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]