Minas Gerais-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Minas Gerais-chû.

Minas Gerais-chû he Pâ-sî tûng-nàm-phu yit-ke chû , kî-mìn lióng-chhiên tô van。Kì phài-miàng chhiòn-koet thi-ngi ngìn-khiéu chung tô, Koet-nui Sâng-sán Chúng-chhṳ̍t (GDP) phài-miàng chhiòn-koet thi-sâm, on mien-chit phài-miàng chhiòn-koet thi-si thai. Minas Gerais-chû khiung yû 853-chho sàng-sṳ, he Pâ-sî sàng-sṳ chui-tô ke yit chû. Chû chṳn-fú só-chhai-thi vì Belo Horizonte he Minas Gerais-chû chui-thai ke sàng-sṳ, he Là-tên Mî-chû ke chú-yeu sàng-sṳ lâu kîm-yùng chûng-sîm, he Pâ-sî thi-liuk thai sàng-sṳ. Minas Gerais-chû he Pâ-sî Chúng-thúng sú-liòng chui-tô ke chû. Kì he Pâ-sî thi-si thai chû, mien-chit he 586,528 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Minas Gerais-chû.

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]