跳至內容

2013-ngièn Lù-sân Thi-chṳ́n

Chhiùng Wikipedia lòi
2013-ngièn Lù-sân Thi-chṳ́n

2013-ngièn Lù-sân Thi-chṳ́n he yit-chhòng fat-sên yî Pet-kîn sṳ̀-kiên 2013-ngièn 4-ngie̍t 20-ngit sông-chu 8-sṳ̀ 02-fûn 46-miáu ke khiòng-lie̍t Thi-chṳ́n, chṳ́n-ông chhai Chûng-koet Si-chhôn-sén Ngâ-ôn-sṳ Lù-sân-yen Liùng-mùn-hiông Mâ-piên-kiêu, khî-lì sén-fi Sàng-tû-sṳ yok 100 kûng-lî. Koet-thi Chṳ́n-khiu̍k chhet-thin thi-chṳ́n ke mien-pô chṳ́n-kip he Ms7.0, chṳ́n-ngièn chhṳ̂m-thu 13 kûng-lî.