APM Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
APM Sien

APM Sien (me ôn-to: Chû-kông Sîn-sàng Lî-hak Chhṳ-thûng Sû-sung Hì-thúng, 珠江新城旅客自動輸送系統, Zhujiang New Town Automated People Mover System) he chhiùng Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-chû-sṳ Lìm-fò-sî chṳ Kóng-chû-thap chṳ-kiên.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]