Abeno Harukas

Chhiùng Wikipedia lòi
Abeno Harukas

Abeno Harukas (Ngi̍t-pún: あべのハルカス)Ngi̍t-pún,Thai-fán-sṳ tòa nhà chọc trời.

External link[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]