Albania-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Albania-ngî fûn-phu.

Albania-ngî (Gjuha shqipe /ˈɟuˌha ˈʃciˌpɛ/ fe̍t Shqip [ʃcip]) su̍k Yin-Êu Ngî-hì, sṳ́-yung-chá vì sî Pâ-ngì-kòn pan-tó lâu Tûng-nàm Êu ke Liuk-pak-van kî-mìn chûng. Kì yû kí-chúng fông-ngièn, chṳ̂-kiên yû khî-phe̍t: Tosk, yung-yî Â-ngì-pâ-nì-â nàm-phu lâu chûng-phu yî-khi̍p chhai Hî-lia̍p sî-pet-phu ke Â-ngì-pâ-nì-â séu-sú khiùn-thí chûng; Gheg (fe̍t Geg) sṳ́-yung-yî Â-ngì-pâ-nì-â pet-phu (pâu-koat sú-tû Thi-là-nâ) yî-khi̍p Mâ-khì-tun ke Â-ngì-pâ-nì-â-ngìn chûng. Â-ngì-pâ-nì-â-ngî khó-nèn chú-yeu lòi-ngièn yî ngi-chhiên ngièn chhièn yung-yî kâi thi-khî ke Yî-li-lî-â-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Albania-ngî Wikipedia