Alxa-mèn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Â-là-san-mènMùng-kú-ngîᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ)he Nui Mùng-kú sî-fông.

参考来源[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]