Am-sat Kau-sṳt

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Am-sat Kau-sṳt" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"暗殺教室" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Am-sat Kau-sṳt(Ngi̍t-ngî: 暗殺教室) he tui Matsui Yūsei só chok ke yit-phu káu-yèn màn-va̍k. Chhai Chû-khan Séu-ngièn Jump''(Si̍p-yîn-sa) 2012-ngièn 31 ho khôi-sṳ́ lièn-chai. Chhai Thòi-vân, tui Tûng-li̍p Chhut-pán sa ke Pó-tó Séu-ngièn 2012-ngièn 46 ho khôi-sṳ́ lièn-chai, chhai Hiông-kóng, tui Thiên-hâ chhut-pán thoi-lî fat-hàng.

Khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ho-chhṳ̂n sṳ́ sông chhin hiûng-ok ke chhêu-sâng-vu̍t “Koro-sensei” chang ngie̍t-khiù cha-thet lí chhit-sṳ̀n, lâu yòng-ngièn mìn-ngièn oi cha-thet thi-khiù, khat-yî put-mìn-muk ke chang tâm-ngim Kunugigaoka Chûng-ho̍k-ngièn E-pân ke kau-sṳ̂. Kok-koet sú-nó chiông am-sat chhùng-ngim fûn Kunugigaoka Chûng-ho̍k-ngièn E-pân, vì kì-tén phi-sung thi̍t-chṳ vú-hi, hî-mong ho̍k sâng-è nèn chhai yit-ngièn chṳ̂-nui sêu-me̍t Koro-sensei, po-chhiû he yit pak yi-ngit-ngièn. Tui thi-ngi ho̍k-khì khôi-sṳ́, koet-kâ kiet-thin fûn am-sat sṳ̀n-kûng-chá thu̍k-chho̍k yit-pak-yi ngit-ngièn po-chhiû, hia̍p-li̍t thòn-thí khiung-hióng sâm-pak yi ngit-ngièn po-chhiû. Chhiòn-pân thùng-ho̍k oi chhin phan-fap chhù-sí siên-sâng, ku-sṳ chhiu vì-tîn chho̍k án-ngióng fî ngit-sòng ke káu-yèn sâng-fa̍t chang chán-khôi.