跳至內容

Amis-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Amis-chhu̍k.

Amis-chhu̍k (Amis-ngî: Amis/Pangcah) he Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn ke yit-ke chhu̍k-khiùn. Chú-yeu fûn-pu yî Fâ-tûng Chiúng-kuk Phìn-ngièn lâu hói-ngan phìn-ngièn thi-khî, séu-sú fûn-pu yî Phîn-tûng-yen Méu-tân-hiông, Mân-chû-hiông yit-tai. Chúng ngìn-khiéu-sú yok ngi-sṳ̍p van-yì ngìn, he Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn chûng ngìn-sú chui-tô ke chhu̍k-khiùn.

Kién kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-pu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thúng-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tî-miàng ngìn-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]