Antonio Vivaldi

Chhiùng Wikipedia lòi
Antonio Vivaldi

Antonio Lucio Vivaldi (1678-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit – 1741-ngièn 7-ngie̍t 28-ngit) he Yi-thai-li chhai Baroque sṳ̀-khì ke yit chak cho-khiuk-kâ. Kì chui chhut-miàng ke chok-phín he „Si-kui“ (Le quattro stagioni).