跳至內容

Aryan-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngâ-li-ôn-ngìn fûn-phu.

Ngâ-li-ôn-ngìn (Aryan), chhai tông-kîm ke ho̍k-su̍t kie, liá-ke su̍t-ngî chhai thai-tô-sú chhìn-khóng hâ yí pûn chhí-thoi vì "Yin-thu Yî-lóng-ngìn" fe̍t "Yin-Êu-ngìn", chit kóng "Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k" fe̍t Yin-Êu Ngî-ne ngî-ngièn ke ngìn; "Ngâ-li-ôn" hien chhai kífû yung-yî ngî-ngièn ho̍k-su̍t ngî Yin-thu Ngâ-li-ôn Ngî-kî chûng, "Ngâ-li-ôn-ngìn" chhiu-he kóng liá-chak ngî-kî ke ngî-ngièn ke ngìn. 19 Sṳ-ki lâu 20 Sṳ-ki song-pan ya̍p, phu-fûn chúng-chhu̍k chú-ngi-chá kú-chhôi Ngâ-li-ôn ngìn-chúng he chui yù-ye̍t ke chúng-chhu̍k, vì 20 Sṳ ki 30 chṳ 40 ngièn-thoi Na̍p-tshùi Tet-koet ke chúng-chhu̍k me̍t-chhie̍t chṳn-chhet chúng hâ liáu fo-kîn.