Ashoka

Chhiùng Wikipedia lòi
Gong-yen tsen yit seh-gi geh chin-lun-seng-vong chiong (hoh-nang heh A-yuk-vong). Laai chi Ngon-det-laai bong (Amaravati), yen-choi tsen yi Ba-li Git-mi bok-vut-kon.

Â-yuk-vòng he yin-thu Khûng-khok Vòng-chhèu thi-sâm thoi kiûn-chú, Bindusāra chṳ̂ chṳ́. Kì heu-lòi sin-chhiùng fu̍t-kau, sṳ̀n-vì fu-fap.

Mauryan Empire 260 BCE