跳至內容

Aurelianus

Chhiùng Wikipedia lòi
Aurelianus.

Aurelianus (Lucius Domitius Aurelianus, 214-ngièn 9-ngie̍t 9-ngit -275-ngièn 9-ngie̍t) vì Lò-mâ Ti-koet ke fòng-ti, 270-ngièn -275-ngièn chhai-vi. Chhai kì ke thúng-chhṳ khì-kiên, sû-fu̍k liáu Lò-mâ Ti-koet chên-kîn sṳt-hi ke sâm-fûn-chṳ̂-ngi ke kiong-vet, chiông fûn-lie̍t 50-ngièn ke ti-koet chai-chhṳ thúng-ha̍p, sṳ́ Lò-mâ Ti-koet chhai 3-sṳ ki ma̍t-chṳ 4-sṳ ki chhû fî-fu̍k chhùng-sîn thúng-yit. Kì ke thúng-chhṳ chhû-phu kié-kiet liáu lò-mâ-ti-koet chhai thi-sâm sṳ-ki ke ngùi-kî, he kí vi sṳ̀n-kûng ke kiûn-ngìn chhut-sṳ̂n ke fòng-ti chûng-ke thi-ngi vi.